Actievoorwaarden Superkeukens Jubileumweken

Actievoorwaarden 'Win je aankoopbedrag terug'.

 • Deelname kan geschieden na aankoop van een complete keuken inclusief keukenapparatuur bij één van de Superkeukens vestigingen.
 • De keuken dient gekocht te zijn tussen 5 oktober 2023 en 31 december 2023.
 • Deelname geschiedt middels het invulllen van het deelnameformulier in de vestigng van Superkeukens waar de keuken is gekocht.
 • Na 31 december 2023 wordt uit alle deelnemers aan bovengenoemde actie één winnaar gekozen.
 • De winnaar ontvangt het aankoopbedrag van de gekochte keuken. Uitgesloten zijn de kosten van transport en montage van de keuken.
 • Met de getrokken winnaar wordt na de sluiting van de actie persoonlijk contact opgenomen door de Superkeukens vestiging waar de prijs is gevallen.
 • De winnaar wordt ook bekend gemaakt op de social media kanalen van Superkeukens.
 • De gewonnen prijs is persoonlijk en kan niet overhandigd worden aan derden.
 • Over de uitkomst van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Aan deze actie kunnen geen rechten worden verleend.

Actievoorwaarden 'gratis robotstofzuiger bij aankoop van een complete keuken'.

 • De actie geldt bij aankoop van een complete keuken, inclusief apparatuur bij één van de vestigingen van Superkeukens in de periode tussen 5 oktober en 31 december 2023.
 • Deze actie is niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Wanneer de robotstofzuiger tijdens de actieperiode tijdelijk niet voorradig is wordt een voucher uitgereikt die kan worden ingewisseld op het moment dat de robotstofzuiger weer beschikbaar is.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Superkeukens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie vloeiende handelingen en/of schade.
 • Superkeukens is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden gedurende de actieperiode.

Diversen

 • Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.